Terapier / Individuelle timer

Individuelle timer

Samtalen før terapi og hjertehealing er en viktig del av behandlingen. Gjennom den terapeutiske samtalen der jeg er lyttende, nærværende og har et åpent og rommelig hjerte med innlevelse og medfølelse, kan jeg hjelpe deg til både å få oversikt og dypere forståelser over din egen situasjon og deg selv. Du kan få hjelp til å se hvor det kan være aktuelt for deg å gjøre endringer, og til å oppdage egne ressurser og se nye muligheter. Ved at du kan sette ord på det som er viktig for deg, kan bli hørt og forstått, få tid til stillhet og ettertanke, og bli lyttet til fra hjertet, får du mulighet til større fordypelse og erkjennelse, til å bli dypere kjent med deg selv - og til bearbeidelse. Når det vanskelige har blitt satt ord på, blir disse områdene åpnet og gjort mer tilgjengelige for terapien og healingen som følger etter samtalen.

Priser:

Samtale og hjertehealing ca 1 ½ time Pris: Kr 750

Samtale, åndelig terapi og hjertehealing ca 2 ½ -3 timer Pris kr 950

Veiledningssamtaler for høysensitive ca 1 1/2 time Pris kr 750
Medlemspris for medlemmer av Foreningen for høysensitive kr 600
høy blomst
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196