Rigmor Strømmen
Rigmor Strømmen

Om skolen

Healing- og terapiskolen har sin forhistorie i skolen Nordens Stjerne som jeg var med på å starte i 2009. I 2015 avsluttet jeg mitt arbeid på denne skolen, og opprettet Healing- og terapiskolen som viderefører og videreutvikler det gode og viktige arbeidet med å gjøre hjertehealing og åndelig terapi kjent og tilgjengelig for så mange som mulig. I tillegg er det viktig for meg å kunne tilby vekstgrupper for dem som ikke ønsker å være healere og terapeuter, men gjerne vil ha mer energi, flyt, glede og kjærlighet inn i livet sitt.
 
Skolen har fått godkjent Hjertehealerutdannelsen av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.


Om meg

Min reise dit jeg er i dag, startet på begynnelsen av 1980-tallet da jeg erfarte at sykdom som hadde vært medisinert i 3 år uten positivt resultat, men med flere krevende bivirkninger, ble kurert av homøopati i løpet av noen uker. Dette førte meg for alvor inn på den naturterapeutiske veien. Jeg har i utgangspunktet alltid hatt en overbevisning om at mange symptomer kan avhjelpes på naturlige måter, og at det viktigste er kunnskap om hvilke metoder som er tilgjengelige og virksomme. Men også hva som i en helhetlig forståelse er med på å skape symptomene. Finner man årsaken, kan man også ofte skape endringer, så fremt man har kunnskap og tilgang til en egnet metode.

Fra slutten av 1980-tallet har jeg utdannet meg i flere naturterapier; biopati, aromaterapi, kinesiologi, bioresonans, blomstermedisin – og tatt flere kurs bl.a. om kosthold, yoga, meditasjon, reiki og reconnective healing. I tillegg tok jeg utdannelse til sosionom. Jeg ble etter hvert mer og mer opptatt av betydningen vanskelige opplevelser og følelser knyttet til disse opplevelsene, har for fysisk og psykisk helse. Og jeg savnet en egnet metode for bearbeiding og forløsning av følelser. Da jeg utdannet meg i hjertehealing og åndelig terapi, fant jeg det jeg hadde lett etter, og i flere år nå er det disse metodene jeg har brukt sammen med samtale. Det er med stor takknemlighet og glede jeg har kunnet hjelpe andre på denne måten. Det er også en stor glede for meg å kunne utdanne andre i disse metodene her på skolen, slik at mange flere mennesker kan bli hjulpet.

Jeg har i ca 14 år arbeidet med selvutviklingsgrupper og undervist i forskjellige temaer innenfor personlig og åndelig utvikling. Jeg brenner for at mennesker skal kunne bruke sitt potensiale, og ikke holde seg tilbake pga. negative opplevelser eller oppfatninger om seg selv, men finne sitt eget ståsted og engasjement, og bidra med sine ressurser i verden.
 
 
Ta kontakt:
 
 
Mobil: 482 76 196
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196