Terapier / Høysensitivitet

Høysensitivitet

Forskning viser at ca 20 % av befolkningen er høysensitive, som er et medfødt karaktertrekk. Siden 2009 har jeg fordypet seg i hvordan dette karaktertrekket kan påvirke den enkeltes hverdag på mange positive måter, ressursene karaktertrekket innebærer og hvordan man kan ta dem i bruk, samt hvilke utfordringer karaktertrekket kan medføre. Jeg har mye kunnskap om hva som kan være til hjelp for å leve et godt liv som høysensitiv både privat og i yrkeslivet, og tilbyr egne veiledningssamtaler for høysensitive (se artikkel om høysensitivitet) 
høy blomst
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196