Terapier / Hjertehealing / Hjertehealing - artikkel

Hjertehealing som healingmetode

Av Rigmor Strømmen
Hjertehealer, åndelig terapeut og underviser ved Healing- og terapiskolen i Trondheim
 
Min vei til å bli hjertehealer
Det finnes mange forskjellige healingsmetoder. Her vil jeg fokusere på hjertehealing, som ligger mitt hjerte nærmest, bokstavelig talt. Siden 1980-tallet har jeg kurset og utdannet meg – og praktisert – flere behandlingsmetoder innenfor naturterapi, og har også ”vært innom” et par andre healingsformer, før jeg for noen år siden oppdaget hjertehealing og åndelig healingsterapi. For min del ble det svaret på noe jeg hadde savnet gjennom flere år, selv om de behandlingsmetodene jeg hadde arbeidet med tidligere, hadde gitt positive resultater. Jeg har alltid vært opptatt av helhet og sammenhenger, blant annet hvordan uforløste opplevelser og følelser setter seg i kroppen og skaper fysiske og psykiske symptomer og sykdom. Jeg opplevde at jeg manglet en god metode til å forløse de tyngder og smerter som mange klienter bar på. Hjertehealing og åndelig terapi er spesielt godt egnet til akkurat dette, samtidig som disse teknikkene ivaretar klientene på en god og hjertevarm måte. Jeg føler stor takknemlighet og glede over å kunne hjelpe mennesker på denne måten.

Hva hjertehealing er og hva som kreves av healeren
Hjertehealing er beskrevet og forklart i boken ”Hjertets healende lys” av den danske healer og forfatter Asger Lorentsen. Det er en mild og kjærlig, men likevel virkningsfull healingsmetode. Hjertehealeren åpner sitt hjertechakra/hjertesenter for universets kjærlighet, og lar det strømme videre til klienten. For å kunne gjøre det, må healeren ha trenet på å være en kanal og formidler for den healende energien, uten å blande inn egne føringer eller ønsker om hva healingen skal arbeide med, eller hvilke resultater den skal gi. Til det kreves ydmykhet, respekt og tillit, samt å kunne gi slipp på et evt. behov om å bli oppfattet som en ”stor” healer som kan love eller styre resultatet. I tillegg kreves det at healeren har nådd en viss utvikling i sitt eget hjertesenter og kjærlighetsevne, og at healeren har fått forløst tilstrekkelig av egne hjertesmerter og sår, så healingsstrømmen kan flyte rent og sterkt gjennom healerens åpne og rommelige hjerte. Healeren må derfor selv først gjennomgå en healende og forløsende prosess.

I denne prosessen bør det inngå en bevisstgjøring der det settes ord på egen historie og følelser, og hjertehealereleven får hjelp til å se sammenhenger, få indre forståelser og se nye muligheter til å endre gamle mønstre. Når healeren gjennom sitt åpne hjerte kan klare å romme sin egen historie, samt får forløst sine indre smerter og begrensninger, og gjennom praksis har trent på å kunne romme andre menneskers historie, kan han/hun bli bedre i stand til å møte sine framtidige klienter med forståelse og respekt, trygghet og medfølelse, og et rommelig, varmt og åpent hjerte. Når klienten opplever at et annet menneske lytter aktivt, har innlevelse og forståelse, og kan romme ens historie fra hjertet, kan en healende prosess starte.

Terapeutisk samtale
Derfor ser vi det som viktig at hjertehealeren også har kunnskap og trening i den terapeutiske samtalen, der healeren er nærværende og lyttende og hjelper klienten til både å få oversikt og en dypere forståelse over egen situasjon og seg selv. Healeren kan gjennom samtalen hjelpe klienten til å se hvor det kan være til hjelp å gjøre endringer, samt til å oppdage egne ressurser og se nye muligheter, uten at terapeuten/healeren blander sine egne opplevelser, problemstillinger og meninger inn. Samtalen gir klienten mulighet til å sette ord på vanskelige opplevelser og følelser, samtidig som disse områdene som det blir satt ord på, på denne måten blir åpnet og gjort mer tilgjengelige for healingen som følger etter samtalen.

Hva hjertehealing kan hjelpe med
Hjertehealing er spesielt godt egnet til å heale hjertesmerter som sorg, ensomhet, indre smerte, tyngde, tomhet, osv. Når en åpner sitt hjertesenter mer opp, kommer en i kontakt med de følelsene som en tidligere har lukket av for. Alle mennesker har lukket mer eller mindre av fordi det ikke var tillatt å gi uttrykk for følelsene i den aktuelle situasjonen, eller at en selv ikke tillot seg det, eller at smerten var så stor at en måtte lukke av for å overleve. Følelsene ligger der, i hjertet og i kroppen, inntil tiden er moden for å begynne å åpne opp og la de bli forløst, noe som skjer gradvis over tid. I denne prosessen kan hjertehealing være til god hjelp. Etter hvert som tyngde, smerte, sorg etc. blir forløst og healet opp, kommer en mer og mer i kontakt med sin indre kraft, sitt indre lys, og en indre glede som er nærmest uavhengig av hva som skjer i det ytre. En tør mer og mer være seg selv, bruke sine ressurser og utvikle og leve ut sitt potensiale. På denne måten er hjertehealing til hjelp for en indre utvikling, som kan gi livet ny mening og retning.

Mange mennesker opplever å komme i en fase der ytre ting som arbeid, familie, materielle ting etc. ikke lenger gir lykke og tilfredshet. Selv om det ytre livet fungerer godt, kan en kjenne seg tom og ensom i sitt indre, og kanskje også få skyldfølelse for dette, og føle seg utakknemlig. Det oppstår gjerne en lengsel etter å kjenne seg levende og glad innvendig. Tomheten og lengselen er et tegn på at hjertesenteret begynner å bli klart for å åpne seg mer opp for de dypere kvalitetene ved livet som nettopp utvikles i hjertesenteret. Disse kvalitetene er knyttet til kontakt med ens sjelelige og åndelige dimensjon: dypere nestekjærlighet, dyp medfølelse og forståelse for andre mennesker, ydmykhet overfor tilværelsen, omsorg for flere enn de som står en nærmest, samfunnsengasjement etc. Samt en opplevelse av, eller søken etter, andre kvaliteter ved tilværelsen enn de ytre tingene som samfunnet vårt legger mest vekt på. Gjennom hjertemeditasjoner og hjertehealing kan den sjelelige og åndelige kontakten styrkes, og de smertefulle følelsene som kan ”ligge i veien” for å oppleve universell kjærlighet i hjertet, kan bli healet.

I tillegg kan hjertehealing forløse kroppslige blokkeringer og symptomer, da disse kan ha sin årsak i følelser og opplevelser som ligger lagret i kroppen, og som ikke har fått komme til uttrykk. Når dette forløses, kan energiflyten i kroppen bli bedre, og dermed kan det starte en rensende og helbredende prosess både fysisk og psykisk. En bok som beskriver hvor viktig det er å bearbeide og forløse innestengte følelser, er ”Den nødvendige smerte” av de danske psykoterapeutene Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick. Boken er basert på 20 års arbeid med mennesker i sorg, og gir mange eksempler på hvordan både fysiske og psykiske problemer, utmattelse etc., kan ha sin årsak i sorg og andre innestengte følelser og opplevelser, og hvordan symptomene og problemene blir mindre eller borte når dette blir forløst.

Det skal sies at ved sorg som nylig er oppstått, trenger den sørgende først og fremst tid og rom til å være i sorgen, og at vi som er rundt viser omtanke og er støttende medmennesker. Det er først senere, hvis sorgen har satt seg fast i en av sorgfasene, eller den er blitt fortrengt, at vi kan komme inn og hjelpe som healere og terapeuter.

Åndelig terapi
Asger Lorentsen har også utviklet metoden åndelig terapi, basert på hans kunnskap om lysets og kjærlighetens muligheter, om menneskers behov, om terapi, og om åndelige utviklingsprosser som er beskrevet i hans bok ”Åndelig psykologi”. Der den tradisjonelle psykologien ikke strekker til for å forklare menneskenes indre prosesser, kan den åndelige psykologien utfylle og forklare andre områder i menneskelig utvikling. I åndelig terapi kombineres hjertehealing med terapi basert på den åndelige psykologis forståelse. Dette kan hjelpe klienten til å forløse spesifikke og dypere følelser og problemstillinger, gi indre opplevelser og forståelser av dype sammenhenger, forløse opplevelser som har skjedd tidligere, samt gi en opplevelse av hvem man er i sin indre identitet. Ikke minst kan terapien forsterke kontakten til livets åndelige dimensjon. Av healeren og terapeuten krever dette rommelighet, forståelse og kunnskap om utviklingsprosesser som også innbefatter den åndelige delen av oss; den åndelige psykologi, samt trening i å kunne hjelpe andre mennesker på denne måten. For klienten vil det å møte et menneske som selv har opplevd noe lignende, som har kunnskap om hva det handler om, som kan veilede og støtte i prosessen, samt heale det som er klart for å bli forløst, kunne gi befrielse og lettelse. Og selv om det ikke alltid skjer mirakler i den forstand at ”problemet” forsvinner, vil det å bli møtt med forståelse, samt få kunnskap om den fasen i utviklingen en er inne i, gi trygghet og gjøre det lettere å være i det. Det kan også gi mulighet til bevisst å samarbeide med sjelen og sin høyere bevissthet om sine indre utviklingsprosesser, og la det få den tiden som trengs, og de best mulige vekstvilkår i hverdagen.

Et varmere samfunn
Hjertehealing og åndelig terapi hjelper oss til å få et mer åpent hjerte, så vi kan møte oss selv, andre mennesker og verden på en varmere måte. På et større plan vil dette bidra til å skape et varmere samfunn.
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196