Utdannelser / Hjertehealerutdannelse
 
"Ut fra en sterk, dyp lengsel etter indre fred, indre kjærlighet og forbindelse med selve livets kilder, kan vi samarbeide med vår dypere bevissthet og det guddommelige om å vitalisere hjertesenteret så det blir mer levende, følsomt og aktivt, så vi kan formidle den healende kjærlighet gjennom hjertet."
NNH
Utdannelsen er godkjent av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.

Hjertehealerutdannelse

Hjertehealerutdannelsen er godkjent av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.
 
Hjertehealing er å formidle universets healende kjærlighet og lys via eget hjerte, og til dette kreves at healeren har nådd en viss utvikling i eget hjertechakra og kjærlighetsevne. I tillegg må man ha forløst tilstrekkelig av egne hjertesmerter og sår, så healingsstrømmen kan flyte rent og sterkt gjennom healerens åpne og rommelige hjerte. Healeren må derfor først gjennomgå en healende og forløsende prosess.
 
Utdannelsen er lagt opp slik at elevene hjelpes gjennom denne prosessen som gir mulighet for en dyp forvandlende vei i personlig og åndelig utvikling. Elevene får styrket kontakten til universets kilder av lys, liv og kjærlighet, og lærer hvordan de kan formidle dette videre til andre. Det undervises i livstemaer og kroppsområder knyttet til hvert chakra, forskjellige måter å arbeide med å bli bevisst på blokkeringer og ubalanser, hvordan disse kan balanseres og forløses, og hvordan energien i chakraene kan styrkes. Det arbeides bl.a. med livhistorie, indre barn, bevisstgjøring og endring av begrensende mønstre, åpning og vitalisering av hjertechakraet, avspenning, pust, hvordan ivareta kropp og helse, styrke kontakt med indre identitet, m.m.
 
I tillegg til de bevisstgjørings- og forvandlingsøvelsene som er lagt inn i helgesamlingene, kreves det at man jevnlig, helst daglig mediterer, og elevene må gå til minst 5 terapier i første del av utdannelsen. Det anbefales å fortsette med terapier i det videre forløpet.
 
Det trenes på å bli trygg i terapeutrollen, og i å kunne møte framtidige klienter med forståelse og respekt, trygghet og medfølelse, og med et rommelig, varmt og åpent hjerte. Derfor trenes det også på den terapeutiske samtalen, der healeren er nærværende og lyttende, og hjelper klienten til både å få oversikt og en dypere forståelse over egen situasjon og seg selv. Gjennom samtalen kan healeren hjelpe klienten til å se hvor det kan være til hjelp å gjøre endringer, samt å oppdage egne ressurser og se nye muligheter, uten at healeren/terapeuten blander sine egne opplevelser, problemstillinger og meninger inn, og uten å overta klientens problem. Ved at det vanskelige blir satt ord på, blir disse områdene åpnet og gjort tilgjengelige for healingen som følger etter samtalen.
 
Det startes ny gruppe på utdannelsen hvert år i oktober med 6 helgesamlinger fram til sommeren, et 5-dagers sommerkurs i juni og 5 helgesamlinger fra august til mars. Mellom hver kurshelg møtes elevene til trening, utveksling og oppgaveløsning. Første halvdel av utdannelsen har mest fokus på egen utvikling, mens siste halvdel har mest fokus på praksis og trening med klienter. Gjennom utdannelsen mediteres det jevnlig på hjertechakraet for å styrke hjerteåpning, vitalisere chakraet og styrke evnen til å kunne formidle kjærlighetsstrømmen. I tillegg mediteres det på å styrke kontakten til sjelen og sjelslyset. Studieplan, pensumliste og plan over samlinger og hjemmearbeid fås på første kurssamling. I praksisperioden skrives det 3 oppgaver over klientforløp, samt en fordypningsoppgave. Det utstedes vitnemål etter bestått eksamen på siste kurshelg. Maks 8 deltakere.
 
Opptakskrav: Gjennomført grunnkurs, vant til å arbeide med indre utvikling, egne følelser og mønstre, og villig til å gå dypere i egen hjerteåpning og utviklingsprosess. Man må være interessert i og villig til å hjelpe andre mennesker, og på å trene samtale og healing i løpet av utdannelsen. Etter grunnkurset får de som søker utdannelsen en samtale om dette.
 
 
Dato:
 
Pris:
Kr 35 600 med et startbeløp på kr 3470 og resten fordelt over 17 mnd. med kr 1890 pr. mnd.
Ved påmelding får du mail med flere praktiske opplysninger inkl. betalingsinfo.

Påmelding:
Påmeldingsskjema
hjertehender
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196