Utdannelser / Uttalelser fra elever

Uttalelser fra elever

”Vi har fått presentert stoffet på en god og forståelig måte, gjennom grundig og dyp undervisning, med muligheter for spørsmål og kommentarer underveis. Det har vært særdeles god balanse og variasjon mellom teori og praksis. Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg har fått god støtte og oppfølging gjennom studiet på alle måter, og har alltid blitt hørt.
Har hatt en utrolig stor personlig utvikling, der jeg har blitt mye tryggere på meg selv, har lært meg selv å kjenne på en ny og positiv måte, blitt mer kjent med mine positive og gode sider, har fått mer tro på meg selv, og lært å sette grenser.
Jeg har lært å bruke hjertet, være mer åpen for universet, og ta i mot hjelp fra universet. Og all treningen som healer og terapeut har styrket troen på meg selv.”
***
”Det er mye å ta inn over seg med både teori, praksis og arbeid med seg selv, men det går faktisk helt greit. Jeg har blitt mye tryggere på meg selv, og føler at jeg nå står støtt og rolig. Savner ikke mitt gamle jeg i det hele tatt!
Jeg utvikler meg til healer ved å være trygg på meg selv, stå i meg selv og mine erfaringer, og kan være til stede for mine klienter.”
***
”Det er svært god kvalitet på undervisningen. Flott med praktiske øvelser som støtter opp om teorien, det lærer jeg mye av. Vi får flere muligheter for fordypelse, bl.a. gjennom fordypningsoppgaven, og ved å lese oss opp i forhold til problemene som praksisklientene har. Vi har også anbefalt litteratur i tillegg til pensum, og her er det mye opp til hver enkelt å fordype seg.
Jeg har fått god hjelp og støtte underveis, både til personlig utvikling, og hvis jeg står fast for eksempel med klienter. Jeg har utviklet meg utrolig mye, lært mye om indre prosesser, har fått løst opp i blokkeringer og fått mer flyt i energien. Jeg stresser mye mindre, har blitt en roligere person og fått et bedre liv. Har fått hjelp til å arbeide med egne prosesser, til å kunne åpne opp og bli en god hjertehealer.”
 ***
sommerfugl
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196