Utdannelser / Åndelig terapiutdannelse
sommerfugl

Åndelig terapiutdannelse

På denne utdannelsen lærer elevene å kombinere hjertehealing med forskjellige åndelige terapier basert på den åndelige psykologis forståelse. De grunnleggende terapiene er følelsesforløsende terapi, regresjonsterapi (tidligere opplevelser), identitetsterapi (kontakt med indre identitet), og erkjennelsesterapi (indre forståelser). Det undervises også i flere teknikker til åndelig frihet og forløsning, samt åndelig psykologi og hvordan bruke musikk terapeutisk.

Utdannelsen går over ca 10 måneder med 6 helgesamlinger. Dette gir mulighet til fordypning og trening på terapiene mellom samlingene. Hovedbok er ”Åndelig psykologi” av Asger Lorentsen.

Opptakskrav:
Gjennomført Hjertehealerutdannelsen, samt interesse, forståelse og evne til å arbeide med dype forvandlende prosesser.
 
 
Oppstartdato i 2017:
25. - 27. aug
Øvrige datoer i 2017:
13. - 15. okt
24. - 26. nov
+ 3 samlinger i 2018

Pris for hele utdannelsen er
kr 15 600 og betales over 10 mnd. med kr 1560 pr. mnd.
Ved påmelding får du mail med flere praktiske opplysninger inkl. betalingsinfo.
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196