Terapier / Åndelig terapi

Åndelig terapi

I åndelig terapi kombineres hjertehealing med terapi basert på den åndelige psykologis forståelse. Dette kan hjelpe klienten til å forløse spesifikke og dypere følelser og problemstillinger, gi indre opplevelser og forståelser av dype sammenhenger, bearbeide og forløse opplevelser som har skjedd tidligere, samt gi en opplevelse av hvem man er i sin indre identitet. Og ikke minst kan terapien forsterke kontakten til livets åndelige dimensjon.

Fortrengte følelser som er lagret i kroppen kan gi mange forskjellige fysiske og psykiske symptomer og sykdommer. Når opplevelsene blir bearbeidet, og følelsene blir forløst og healet opp ved hjelp av universets healende lys og kjærlighet, vil det kunne gi befrielse og lettelse, kroppen kan fungere bedre og ha mindre smerter, energien kan komme tilbake, og man kan få det bedre med seg selv og livet. I tillegg kan negative og begrensende tankemønstre lettere slippes når følelser og opplevelser blir forløst, og man kan komme i kontakt med nye indre forståelser og erkjennelser. Derfor kan åndelig terapi ha stor betydning for fysisk og psykisk helse, og gi nye muligheter for livsglede og livsutfoldelse.
høy blomst
HEALING- OG TERAPISKOLEN | Org.nr: 984 724 012 | Trondheim  | Tlf.: 482 76 196